O firmě

Firma byla založena v roce 1995 v provozovně, která byla umístěná v areálu NZ OKK ve Stonavě, kde působila až do roku 2004. V únoru 2007 se hlavní provozovna přestěhovala do nově vybudovaných prostor v Karviné na ulici Bohumínská.

ČECOMET s.r.o

Železný odpad včetně barevných kovů získáváme od smluvních dodavatelů z celého regionu. Těm zdarma přistavujeme kontejnery, které po naplnění odvážíme k dalšímu zpracování. Používáme speciální nákladní automobily s hydraulickou rukou. Materiál jsme schopni přijmout také po železnici s vykládkou na vlastní vlečce. Výkup od drobných dodavatelů provádíme i ve vlastních provozovnách v Karviné-Petrovicích a Havířově-Šumbarku nebo i v Karviné na ulici Bohumínská. Kovový odpad upravujeme na vlastním nůžkolisu COPEX dle požadavků hutí na balíky, nebo stříhaný materiál.

Stroj

Současné době produkujeme 15-18 tisíc tun ročně upravených kovových odpadů, jejichž odběrately jsou hutní podniky.

Naše společnost je schopna provádět likvidace technologických celků a zařízení. Při demolicích a likvidaci nebezpečných odpadů úzce spolupracujeme se společností, zabývající se likvidací nebezpečných odpadů. V případě vašeho zájmu Vás rádi navštívíme a dohodneme vzájemnou spolupráci. Veškeré dotazy Vám rádi zodpoví zástupci naší společnosti na telefonních číslech.

Evropská unie